Jak vybírat zirkon

V celém světě roste počet vyrobených zubů ze zirkonové celokeramiky.

První zirkon byl bílý a neprůhledný. Postupně se výrobci snaží o stále větší a větší průsvitnost zirkonu. Čím větší je však translucentnost, tím se snižuje pevnost.

Každý výrobce se předhání hodnotou své translucentnosti a pevnosti.

Pevnost - translucence


Jsou však udávané hodnoty pravdivé? Jak jsou testovány a ověřovány tyto hodnoty? Má barva vliv na pevnost? Jak můžeme posoudit kvalitu zirkonu? Každý z nás může zkontrolovat výslednou barvu a průsvitnost. Pevnost zkontrolovat nemůžeme a proto se musíme spolehnout na tvrzení výrobce. 

Výrobci zirkonu


Existuje celá řada faktorů které ovlivňují pevnost zirkonu. Podívejme se na způsob výroby, pomůže nám to hodnotit různé výrobce a nabídky zirkonu. Kvalitu zirkonu ovlivňuje především:

1.  Metoda výroby zirkonového prášku.

2. Metoda barvení 

Metody výroby zirkonu


Existují 3 způsoby výroby nano zirkonového prášku /částice prášku jsou menší než 1 tisícina milimetru/ potřebného pro výrobu disků které se používají v zubních laboratořích. 

1. Co-precipitation 


Nejlevnější metoda. Nejméně kvalitní disky jsou vyrobeny z prášku vyrobeného tímto způsobem.


2.  Hydrolysis


 Při teplotě méně než 100°C a za normálního tlaku se prášek promývá, kalcinuje a mele v kruhovém mlýnu.

3. Hydrothermal


Prášek pod vysokým tlakem se udržuje při teplotě nad 140 °C. Touto metodou se dosáhne nejvíce homogenních nanočástic oxidu zirkoničitého. Je to také nejnákladnější proces.

Zjistěte si metodu výroby vašeho zirkonu


Zjistitěte jak se vyrábí prášek ze kterého váš výrobce lisuje zirkon, který používáte.Testování pevnosti


Rozdíly skutečných testovaných hodnot od uváděných jsou někdy i kolem 20%.  Tvrzení výrobců často neodráží skutečné hodnoty. 


Metody barvení zirkonu


Barvy je dosaženo přidáním oxidu železa, oxidu erbia a oxidu manganu do směsi. Jestliže tyto částice oxidu nejsou homogenně dispergovány v matrici oxidu zirkoničitého, pevnost oxidu zirkoničitého se značně sníží. Existují tři způsoby, jak dosáhnout barevného zirkonu:

1. Barvení  v zubní laboratoři před sintrováním


Pevnost zirkonu je nejvyšší, je však časově náročné a obtížné dosáhnout trvale přesných výsledků. Některé barvicí kapaliny jsou na bázi kyseliny a jsou škodlivé pro sintrovací pece. 

2. Přidání barvy do hotového prášku


Nejhorší výsledná pevnost, snížení pevnosti je mezi 20 až 40%. Zirkonu barvenému touto metodou  se raději vyhněte.

3. Přidáním barevných pigmentů ve fázy výroby prášku


Nejlepší metoda výroby barevného zirkonu. Pokles pevnosti je pouze 5 až 15% a barva je konsistentní v celé vrstvě disku. Spirály v sintrovací peci nejsou zatěžovány výpary z barvících tekutin. 

Podezřele levné nabídky zirkonu


Pokud jste dostaly fantastickou nabídku na předbarvený zirkon s vysokou pevností....., zřejmě je prášek vyrobený nejlevnější metodou a výrobce přidal barvu do už hotového prášku.  

Může se stát, že ušetříte za zirkon, ale časem zjistíte, že máte podezřele moc reklamací  z důvodů selhání konstrukce.

Ve společnosti Bristol CAD/CAM používáme zirkon na základě skutečných výsledků testů. Díváme se jaká je kontrola u výrobce disků a jaké výrobní metody používají, a samozřejmě, na základě výsledků dosažených v testech.

Tim Brothers, ředitel Bristol CADCAM Co Ltd., Bristol Crown Company Ltd

JS Dent shop s.r.o                        Po-Pá 8.00 - 16.00              Tel.:  727 865 486
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!